Dostawca serwisu

Kontakt

Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000629149
NIP: 522-30-67-707

REGON: 365025684

Kapitał zakładowy: 24.005.000,00 PLN

Zarząd:
Dr. Andreas Schenkel (Prezes Zarządu)
Sebastian Schramm (Członek Zarządu)

Tu przejdziesz na stronę główną Mercedes-Benz