Kontakt

Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 5
59-400 Jawor

 

Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000629149
NIP: 522-30-67-707
REGON: 365025684
Kapitał zakładowy: 279.505.000 PLN

 

Zarząd:
Dr. Andreas Schenkel (Prezes Zarządu)
Aleksandra Łukasiak (Członek Zarządu)

 

Tu przejdziesz na stronę główną Mercedes-Benz