Mercedes-Benz Vans Manufacturing Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gottlieba Daimlera 5
59 – 400 Jawor
NIP: 6951536571REGON: 52394372200000
KRS: 0001008542
Zarząd:
Prezes Zarządu               JÖRG SCHMALENBACH
Członek Zarządu           DIRK FLEISCHMANN