Kierunek „Mechatronik” pod patronatem MBMPL

14 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Jaworze CEO MBMPL  dr Andreas Schenkel, Starościna Powiatu Aneta Kucharzyk oraz Dyrektorka PCKZiU Lucyna Buczkowska zadeklarowali gotowość do dalszej współpracy w celu utworzenia klasy patronackiej oraz w zakresie doskonalenia programu kształcenia w zawodzie Mechatronik i realizacji wybranych zajęć praktycznych.
W roku szkolnym 2019/2020 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze uruchamia kierunek „Mechatronik” pod patronatem Mercedes-Benz Manufacturing Poland. W grudniu list intencyjny o stworzeniu klasy patronackiej podpisali: Starościna Powiatu Aneta Kucharzyk, Dyrektorka PCKZiU Lucyna Buczkowska oraz CEO MBMPL Andreas Schenkel. W spotkaniu uczestniczyli także: dyrektorka HR Ewa Korwek, specjalistka HR Paulina Gofran oraz kierownik Produkcji LDS Marcin Dziubek.


W styczniu w Gimnazjum nr 2 w Jaworze odbędzie się spotkanie dla rodziców potencjalnych uczniów na tym kierunku. Kolejne spotkania informacyjne dla kandydatów odbędą w najbliższych miesiącach.