Przełomowa umowa spółek MBMPL i EWG Taczalin nagrodzona przez ekspertów

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przyznał Mercedes-Benz Manufacturing Poland tytuł „Osobowość Energetyki Wiatrowej w Polsce 2018”. Organizacja nagrodziła spółkę za wkład w zawarcie pierwszej w Europie długoterminowej umowy na dostawę energii elektrycznej między przemysłem motoryzacyjnym a producentem energii elektrycznej z wiatru.

W Jaworze powstaje jedna z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych fabryk w sieci Mercedes-Benz Cars. Zgodnie z ideą „Przyjaźni dla środowiska: od produkcji do produktu”, zakład będzie neutralny pod względem emisji CO2, a podstawą przyjaznej dla środowiska energii będą źródła odnawialne: wiatr i biomasa.

Zielona energia będzie dostarczana przez EWG Taczalin, spółkę z grupy VSB. Podpisana między firmami umowa to pierwszy tego typu kontrakt w Polsce, zawarty bezpośrednio z wytwórcą energii elektrycznej pochodzącej z siły wiatru, a jej odbiorcą, czyli spółką MBMPL. To właśnie ta przełomowość została doceniona przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, który wyróżnia osoby, instytucje lub firmy za szczególne działania promujące rozwój energetyki wiatrowej. Tegoroczną nagrodę wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 7 listopada br. W imieniu spółki MBMPL odebrała ją Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor komunikacji marketingowej i relacji zewnętrznych.

Przełomowość jest wpisana w DNA koncernu Daimler. Świadczą o tym zarówno wynalazki, dzięki którym motoryzacja rozwija się od ponad 130 lat, jak i nagrodzona dzisiaj współpraca z farmą wiatrową EWG Taczalin. Cieszę się, że wspólnie tworzymy nową jakość innowacyjnej, zrównoważonej i bezemisyjnej produkcji silników – powiedziała Ewa Łabno-Falęcka odbierając wyróżnienie.

O wyborze dostawcy energii elektrycznej przez MBMPL zadecydowały względy ekologiczne, ekonomiczne oraz bliskie sąsiedztwo parku elektrowni wiatrowych. Farma znajduje się zaledwie 12 km od nowo budowanej fabryki w Jaworze, tuż przy autostradzie A4. Składa się z 22 turbin wiatrowych firmy Senvion, o mocy znamionowej 2,05 MW każda oraz wysokości piasty 100 m. Łącznie park elektrowni wiatrowych osiąga moc znamionową 45,1 MW. Przy rocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie około 109 GWh, park Taczalin jest w stanie pokryć szacowane roczne całkowite zapotrzebowanie jaworskiej fabryki.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, jest organizacją wspierającą i promującą rozwój energetyki wiatrowej, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową  w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej. Stowarzyszenie wyróżnia osoby, instytucje lub firmy za szczególne działania promujące rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

Zdjęcia: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej