Rozpoczynamy VI edycję Girls GO Technology!

To już szósta odsłona projektu Girls GO Technology, stworzonego w 2018 roku z inicjatywy Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Naszym celem jest inspirowanie młodych kobiet do odkrywania świata technologii i nauk ścisłych (STEM) jako doskonałej ścieżki zawodowej oraz budowanie w nich przekonania, że technologia stanowi ogromną szansę na szybko zmieniającym się rynku pracy. Jednocześnie projekt ten dąży do przełamywania stereotypów i tradycyjnych podziałów na zawody "męskie" i "żeńskie".  Zgodnie z raportem „Women in Tech Statistics. Uncovering Trends and Unseen Data by Women Tech Network” (2023) kobiety stanowią mniej niż 30% osób zatrudnionych w branży technologicznej. Co ciekawe, jak podaje Cyberstates, zespoły tech o wyższej różnorodności płciowej są bardziej efektywne niż te, w których jej brakuje. I to o aż 48%! 

Dziewczyny zainteresowane „oswajaniem technologii” w tegorocznej edycji, będą uczestniczyć cyklu pięciu warsztatów na temat roli technologii w przemyśle (automatyzacja, AR/VR, zarządzanie projektami, sztuczna inteligencja, IoT), poznają znaczenie kompetencji cyfrowych, a także będą ćwiczyć umiejętności miękkie z zakresu autoprezentacji, zarządzania stresem czy przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej. 

Aby sprawdzić efektywność projektu, zleciliśmy Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzenie raportu. W badaniu wzięło udział 80% uczestniczek trzech pierwszych edycji, które ukończyły szkołę średnią. Ponad 70% z nich podjęło studia wyższe, a ponad 50% równocześnie pracuje i się uczy. Blisko połowa zdecydowała się na studia techniczne, zmieniając swoje plany zawodowe. Połowa absolwentek programu wyraziła chęć rozwijania kariery w branżach technologicznych. Większość uczestniczek badania nie doświadczała dyskryminacji ze względu na płeć podczas nauki lub pracy w tych branżach, a także nie sądzi, że mężczyźni radzą sobie w nich lepiej niż kobiety. 

Podczas pierwszego spotkania tegorocznej edycji, prawie 100 uczennic, w tym z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie oraz z Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, miało okazję wziąć udział w warsztacie pt. "Moja osobowość i moja kariera" – podczas którego mogły określić swoje talenty, mocne strony oraz predyspozycje zawodowe. 

Dzięki wsparciu partnerów: AIDAR, Randstad, Sii oraz WSSE „INVEST-PARK” Klaster Edukacyjny Invest in EDU, możemy kontynuować naszą misję i otwierać drogę do technologii dla kolejnych pokoleń kobiet.