Ruszyła klasa patronacka – Mechatronik

30 uczniów rozpoczęło naukę w pierwszej klasie o specjalności mechatronik w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Klasie patronuje Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Na uroczystym otwarciu klasy, oprócz uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły, pojawiły się władze samorządowe – Starosta i Wicestarosta Powiatu Jaworskiego, Aneta Kucharzyk i Stanisław Laskowski oraz przedstawiciele Mercedes-Benz Manufacturing Poland, w tym Aleksandra Łukasiak, Dyrektor Finansowa, członkini zarządu spółki. Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną reprezentował Prezes dr Piotr Sosiński.

– Cieszymy się, że udało nam się utworzyć taką klasę. To wspólny sukces szkoły, Mercedesa i Starostwa. – mówi Lucyna Buczkowska, Dyrektorka PCKZiU – Będzie się w niej uczyć 28 chłopców oraz 2 dziewczyny w zawodzie Mechatronik na poziomie branżowej szkoły I stopnia. 15 uczniów to absolwenci szkoły podstawowej, a 15 to absolwenci gimnazjum.

W grudniu 2018 r. list intencyjny o współpracy w zakresie stworzenia programu kształcenia w zawodzie Mechatronik podpisało Starostwo Powiatowe w Jaworze, PCKZiU oraz spółka Mercedes-Benz Manufacturing Poland, która jest m.in. członkiem Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” stworzonego przez Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną.

– Program nauczania dla tej klasy powstawał długi czas. Jest to wspólne dzieło mojego kolegi z firmy Marcina Dziubka, koordynatora projektu ze strony produkcji MBMPL oraz Tomasza Zwierzewa, nauczyciela praktycznej nauki zawodu w PCKZiU – mówi Paulina Gofran, koordynatorka projektu ze strony MBMPL. – Program obejmuje zaawansowane zagadnienia z zakresu mechatroniki używane w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.

Lekcje odbywać się będą zarówno w pracowniach szkolnych, jak i na prawdziwych liniach produkcyjnych w fabryce Mercedesa w Jaworze. Pierwsza klasa obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w pracowniach szkolnych. W drugiej klasie rozpoczną się praktyki w fabryce, gdzie uczniowie poznają obszar produkcyjny i jakości. W klasie trzeciej zwiększona zostanie liczba godzin spędzonych w jaworskiej fabryce Mercedesa. Uczniowie będą mieli okazję poznać różne działy i obsługiwać proste czynności m.in. montażowe. Absolwenci będą posiadać kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy przy liniach produkcyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

– Program spełnia wymagania stawiane zarówno przez szkołę, jak i spółkę Mercedes-Benz Manufacturing Poland – dodaje Paulina Gofran. – Nad jakością programu nauczania czuwali Jacek Sikorski, Dyrektor Montażu Silników i Thomas Kaiser, Dyrektor Obróbki i Utrzymania Ruchu.

Cała klasa wraz z nauczycielami, po zakończeniu oficjalnej części w szkole, zwiedziła fabrykę Mercedesa w Jaworze, m.in. linie obróbki bloków silnika oraz obejrzała film szkoleniowy w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) o jakości w świecie Mercedes-Benz.

***

Mechatronika to dziedzina nauki i techniki związana z tworzeniem i obsługą systemów maszyn i urządzeń. Obejmuje takie obszary jak: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka oraz elementy automatyki i robotyki.