Unia Europejska w Jaworze!

3 grudnia w Jaworze na zaproszenie Mercedes-Benz Manufacturing Poland gościła Pani Elżbieta Bieńkowska, Komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług.

Program obejmował wizytę w fabryce, zwiedzanie wystawy „Jawor. Nowy rozdział w historii Mercedes-Benz” w Muzeum Regionalnym w Jaworze oraz spotkanie z władzami regionu i przedstawicielami lokalnych instytucji.

Na zakończenie Pani Komisarz odwiedziła Ewangelicki Kościół Pokoju – największą drewnianą budowlę na świecie, wpisaną w 2001 r. na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.